Kwaliteit

We zijn trots op de kwaliteit van onze kinderopvang. Ons geïnspireerd, professioneel personeel, moderne ruimtes en kwaliteitsbeleid dragen allemaal bij aan een veilige, gezonde en goede kinderopvang.

Wettelijke eisen en kwaliteit

Natuurlijk werken we volgens de Wet Kinderopvang, waarin de wettelijke eisen staan rondom pedagogiek, veiligheid en gezondheid. Jaarlijks, maar soms ook onaangekondigd, controleert de GGD onze vestigingen. Ze bekijken tijdens zo’n bezoek onze pedagogiek en nemen de veiligheid en gezondheid onder de loep. Meestal is alles perfect in orde. Als er toch iets niet goed blijkt te gaan, dan zetten we alles op alles om dat zo snel mogelijk te verbeteren. Na de inspectie maakt de GGD een rapport, dat op de pagina van de desbetreffende locatie (Rijswijk en Delft) gepubliceerd wordt, zodat ouders altijd kunnen zien hoe het bij True Colors ervoor staat.

Kwaliteit in de kinderopvang

De kwaliteit van de opvang bij True Colors wordt niet alleen door de wetgeving bepaald. Onze medewerkers, het plezier en de ontwikkeling van de kinderen en de tevredenheid van ouders, dat is wat True Colors écht belangrijk vindt. Het is voor ons belangrijk om tijdens het registratieproces opvoedingskeuzes met u te bespreken. Vindt u dat we het (nog) beter kunnen doen? Of heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met een medewerker of de manager van True Colors. Heeft u een opmerking die gaat over de organisatie van True Colors of komt u er met de medewerker/manager van True Colors niet uit? Neem dan contact op met de afdeling kwaliteit. Wil je meer weten over de klachtenregeling? Klik hier dan hier.

True Colors is aangesloten bij het klachtenloket en aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en we houden ons aan de Governance Code Kinderopvang, de richtlijn voor integer bestuur en toezicht.

Oudercommissie en Ouderraad

Iedere locatie heeft zijn eigen Oudercommissie. Samen met deze ouders verbeteren we de kwaliteit van de opvang en bespreken we het pedagogische plan van aanpak en gezondheids- en veiligheidszaken. Iedere Oudercommissie stuurt een vertegenwoordiger naar de Ouderraad. De Ouderraad geeft advies aan de directie over het algemene beleid.

De VerbeterMeter

We zijn aangesloten bij de VerbeterMeter. Via de VerbeterMeter kunnen we ouders vragen wat zij van True Colors vinden. Hiervoor zullen ouders af en toe een vragenlijst ontvangen. Aan de hand van deze anonieme antwoorden kunnen we True Colors blijven verbeteren.

Suggesties of klachten

Suggesties of klachten over onze kinderopvang of aanpak bespreken we graag.. Neem contact met ons op via de mail of bel 070 – 7920104 om ons te laten weten of we iets kunnen verbeteren.

This page is available in English