Inclusie

Redactie True Colors Childcare by Redactie True Colors Childcare
Inclusie kan soms een gevoelig onderwerp zijn. Daarom besteden we er zo vroeg mogelijk aandacht aan binnen onze kinderopvang. We introduceren kinderen op een speelse manier met diversiteit op jonge leeftijd: iedereen is anders en dat is oké.

Kinderopvang als mini-maatschappij
Allereerst: We zouden met elkaar moeten omgaan vanuit gelijkwaardigheid, ongeacht onze huidskleur, religie, achtergrond, gender, leeftijd, seksuele voorkeur, beperking, gedrag of (fysieke) zelfbeeld. Maar om inclusie in onze kinderopvang dagelijks toe te passen en daarop actie te ondernemen, moeten we sociale rechtvaardigheid toepassen.

Iedereen is anders en kinderen zien deze verschillen al vroeg. Verschillen in huidskleur kan kinderen al opvallen vanaf 1,5 jaar, vaak zelfs nog jonger. Als we doen alsof er geen verschillen zijn, dan nemen we hun kansen weg om over deze verschillen te leren en ze te accepteren.

Boeken en materialen
Bij True Colors hebben we een boel prachtige boeken die we gebruiken als raam of spiegel. Boeken kunnen als ‘ramen’ functioneren zodat kinderen een inkijkje krijgen in een nieuwe wereld. Ze kunnen deze wereld ontdekken via de blik van het boek. Daarnaast kunnen boeken als spiegels werken, waarin ze zichzelf kunnen herkennen.

Maar inclusie is meer dan alleen boeken. Inclusie betekent een volledige aanpassing in de manier waarop we ons speelgoed gebruiken (bijvoorbeeld poppen, knutselmaterialen, verkleedkleren), feestdagen uit allerlei culturen vieren, handelen en onze meningen delen met respect voor elkaar.

Een open geest houden wat betreft inclusie vinden we ontzettend belangrijk. Heeft u ideeën over dit onderwerp? Voel u welkom om ze te delen met ons team.

Other stories

This page is available in English