Gratis kinderopvang

Redactie True Colors Childcare by Redactie True Colors Childcare
Gratis kinderopvang? Dat niet, maar in de plannen van het nieuwe kabinet wordt kinderopvang heel betaalbaar voor ouders. De overheid vergoedt met ingang van 1 januari 2025 aan werkende ouders 95% van de kinderopvang.

Op de nieuwe website ‘gratis kinderopvang’ beantwoordt Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vragen hierover. Wat betekenen de plannen in de praktijk voor ouders en kinderen? En voor kinderopvangorganisaties en medewerkers? Per wanneer gaan de plannen in? Hoe gaat de overheid de vergoedingen uitbetalen?

Wat gaat er veranderen?
Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 95% van de kosten van kinderopvang voor werkende ouders. Hierdoor wordt kinderopvang een stuk goedkoper voor veel ouders.

Werkende ouders hoeven niet meer de hele factuur voor te schieten. Zij betalen alleen hun eigen bijdrage van 5%. Als het gezinsinkomen verandert (bijv. door meer of minder uren werken) heeft dit géén effect op de kosten voor kinderopvang. Ook lopen ouders geen risico meer op (hoge) terugbetalingen.

Omdat je ziet wat je echte, maandelijkse kosten zijn, wordt kinderopvang lekker overzichtelijk. Dus geen gedoe meer voor ouders!

Een goede eerste stap, maar er is meer nodig
Dit is een goede, eerste stap van het kabinet voor de toekomst, want zowel kinderen als ouders hebben baat bij professionele kinderopvang. Uit onderzoek weten we dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de hersenontwikkeling van het jonge kind. Kinderen die tussen 0 en 4 jaar geen of te weinig emotionele steun of stimulering hebben gekregen, lopen een achterstand op waar zij de rest van hun leven nadeel van ondervinden. Want kinderen profiteren hun hele leven van kinderopvang; zij doen het beter op school en zijn succesvoller in hun loopbaan.

Daarnaast bestaat een groeiend besef dat kinderen andere competenties nodig hebben voor de samenleving van de toekomst. De buitenschoolse opvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze competenties en aan brede talentontwikkeling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderopvang legt een stevig fundament voor de levenslange ontwikkeling van kinderen.

Goede kinderopvang voor ieder kind
Vandaar dat álle kinderen, ook kinderen van niet-werkende ouders, recht hebben op professionele begeleiding door pedagogisch medewerkers die kinderen stimuleren in hun emotionele, fysieke, sociale en motorische ontwikkeling. Zo ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, worden zij zich bewust van hun talenten en ontwikkelen ze sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld.

bron: BMK.

Other stories

This page is available in English